Grooming

with No Comments

Tartteeko netissä olla varovainen ja voiko kaikkeen luottaa?

Parhaimmillaan netti on kavereiden kanssa yhteydenpidon väline, uusien kavereiden löytämisen keino, tiedonhaun ja pelaamisen väline. Netissä on tosin paljon myös sellaista mikä ei ole luotettavaa ja on jopa vaarallista.

Netti voi toimia pahimmillaan myös väylänä seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Tiedätkö mitä grooming tarkoittaa?

Grooming tarkoittaa aikuisen tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään seksuaaliseen kontaktiin lapsen kanssa tai houkutellaan lapsi toimimaan seksuaalisella tavalla. Hyväksikäyttöön johtava houkutteluprosessi voi tapahtua kasvokkain, netissä viestittelemällä tai web-kameran välityksellä. Siitä alkaa tapahtumaketju, jonka tarkoituksena on houkutella ja valmistella nuori seksuaalisiin tekoihin.

  • seksuaalisväritteisten tekstiviestien, sähköpostien, kirjeiden lähettäminen nuorelle
  • seksuaalisesti latautuneiden tapahtumien kertominen
  • nuoren houkutteleminen katsomaan yhdyntää tai pornograafista materiaalia
  • masturbointi tai sitä esittävien eleiden näyttäminen
  • sukupuolielimien näyttäminen lapselle reaaliaikaisesti tai muulla tavoin
  • nuoren saaminen toimimaan seksuaalisväritteisellä tavalla esim. nuorta pyydetään esiintymään intiimissä kuvassa tai hyväksikäyttäjä pyytää nuorta riisuuntumaan tai sovittamaan alusvaatteita web-kameran yhteydellä

Groomingissa alaikäistä houkutellaan seksuaaliseen kontaktiin ja seksuaalisiin tekoihin kasvotusten, puhelimitse, netin tai somen välityksellä. Aikuinen ihminen esiintyy usein itseään nuorempana, uhrin ikäluokkaan kuuluvana. Hän etsii yhteisiä mielenkiinnonkohteita sekä pyrkii esiintymään luotettavana ja samaistuttavana. Tekijän tavoitteena on luoda luottamussuhde uhriin.

Tekijä vaikuttaa mukavalta ja helposti lähestyttävältä, antaa imartelevia kommentteja esimerkiksi valokuvista. Hän saattaa kehua valtavasti uhrin kypsyyttä, älyä, rohkeutta tai reippautta.

Kannattaakin aina pohtia miksi nettituttu haluaa tutustua, mitkä ovat motiivit ja miksi tämä henkilö niin paljon kehuu!

Suhteen muodostuttua uhri alkaa luottaa hyväksikäyttäjään, eikä välttämättä osaa enää varoa, jos tämä vaikkapa pyytää kuvia tai haluaa tavata. Hyväksikäyttäjä houkuttelee uhria entistä suurempiin tekoihin, joiden tavoitteena on saada uhri tekemään seksuaalisia tekoja. Hän käyttää hyväkseen uhrin tiedon- ja kokemuksen puutetta ja nuorta ikää.

Hyväksikäyttäjä toivoo, ettei keskusteluista, kuvista, videoista tai tapaamisista saa kertoa kenellekään. Hän kirjoittaa ja puhuu kauniisti, jotta uhrille tulisi luottavainen ja turvallinen olo.

Hyväksikäytetty voi tuntea pelkoa, häpeää ja syyllisyyttä eikä tämän vuoksi kerro tapahtumista kenellekään. Grooming ei ole koskaan uhrin syy! Aikuisen täysi vastuu ei myöskään vähenny, vaikka alaikäinen olisi itse ollut aloitteen tekijä.

On tärkeää, että hyväksikäyttäjä jää kiinni teosta, joten kerro aina luotettavalle aikuiselle mitä on tapahtunut.

  • Lopeta keskustelu ja estä käyttäjä.
  • Ota kuvankaappaukset todisteeksi, jos olet saanut outoja kuvia, kysymyksiä, pyyntöjä, ehdotuksia tai kommentteja.
  • Kerro asiasta luotettavalle aikuiselle, esimerkiksi poliisille, vanhemmillesi tai opettajalle. Poliisille kertomalla tekijän mahdolliset muut tapaukset voivat tulla ilmi!
  • Muista, että tapahtuma ei ole sinun syytäsi!

Suomen rikoslain mukaan alaikäisen houkuttelu seksuaaliseen kontaktiin ja seksuaalisiin tekoihin (grooming) on rikos, ja sitä kautta rangaistava teko. (Rikoslaki 20. luku 8 b §).